Ještě nemáte věrnostní program?

 

Víte, že s jeho pomocí můžete posílit vztah s vašimi stávajícími zákazníky,
zlepšit vnímání značky a tím zároveň získat i důvěru budoucích zákazníků?


Jsou vám přínosy zřejmé, ale máte obavy ze složitosti a nákladů
spojených se zavedením skutečně funkčního a atraktivního věrnostního programu?


A jednoduché programy se sběrem razítek nebo nálepek se vám zdají
příliš primitivní, neefektivní a máte obavy ze slabé kontroly nad takový řešením?


Nic není ztraceno, protože můžete mít:

Věrnostní program hned


Snadno a rychle

Věrnostní program pro své zákazníky můžete mít hned, bez nutnosti cokoliv složitě vymýšlet a budovat a nebo draze nakupovat a instalovat.

Pro každého

Ať jste malí nebo velcí, provozujete malý obchod, e-shop, maloobchodní síť či se zabýváte distribucí, vždy můžete mít cenově efektivní řešení.

 

Více o věrnostních programech


Ačkoliv se v dnešní době zákazníci naučili vnímat věrnostní programy a odměny z nich plynoucí jako něco samozřejmého, i tak stále představují efektivní způsob, jak stimulovat a podporovat zákazníky k pravidelnému nákupu.
Věrnostní program tak už dnes není něčím mimořádným (a mnoho zákazníků je členem hned několika věrnostních programů u konkurujících si prodejců), ale je do značné míry něčím, co zákazníci vyžadují.
Druhou stálicí konkurenčního boje jsou samozřejmě stejně vyžadované slevy resp. „akce“, které se v určitých segmentech maloobchodního prodeje stávají z hlediska obchodníka spíše nástrojem zkázy než nástrojem podpory prodeje, alespoň z dlouhodobějšího hlediska.
Odchody mnoha velkých maloobchodních řetězců z trhu v ČR jsou toho jasným důkazem a dalším důkazem jsou hospodářské výsledky těch řetězců, které zde zůstávají.
Věrnostní program oproti tomu, samozřejmě při správném nastavení, nemusí dramaticky ovlivnit ekonomické výsledky a navíc jeho náklady jsou dobře predikovatelné.
Vybudování věrnostního programu a jeho provoz také samozřejmě nemusí být levnou záležitostí, na trhu jsou ale dostupná hotová řešení, která lze využít bez zvláštních investic.


Hlavní přínosy věrnostních programů


Nasazení věrnostního programu je spojeno s mnoha očekáváními, spojenými s návratností investic, zvýšením obratu či podílu na trhu. Obecně se u věrnostních programů operuje s následujícími přínosy.

1. Věrnostní program pro posílení vztahů se stávajícími zákazníky


Použití věrnostního programu je zákazníky vnímáno bezesporu pozitivně, jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany obchodníka.


2. Věrnostní program pro získání nových zákazníků


V dobách, kdy věrnostní program byl ještě něčím zvláštním, novým a nadstandardním, mohl být důležitým rozlišovacím prvkem v konkurenčním boji. Šlo o výraznou přidanou hodnotu, která mohla sama o sobě přilákat nové zákazníky.


3. Věrnostní program pro vybudování důvěry a trvalého vztahu se zákazníky


Věrnostní program je ze své podstaty dlouhodobou záležitostí. Z hlediska zákazníka jde o systém, kdy odměna je dosažitelná až po určité době a její získání je podmíněno trvalým vztahem k obchodu a opakovanými nákupy. Při drobné změně úhlu pohledu se tak na věrnostní program dá nahlížet jako na něco, co obchod zavedl právě proto, že předpokládá svojí dlouhodobou přítomnost a aktivitu v daném obchodním segmentu. To je známkou důvěry obchodu v sebe sama a známkou jasné strategie a vize. Důvěra v sama sebe pak pochopitelně vzbuzuje sekundárně i důvěru zákazníků k obchodu.


4. Věrnostní program jako nástroj zvýšení motivace k nákupu


Zvýšení motivace k nákupu je samozřejmým důsledkem samotného základního principu věrnostních programů. Protože jen opakovanými nákupy je možné profitovat z účasti v takovém řešení.


5. Věrnostní program pro upevnění pozice na trhu


Toto, dříve jen velmi neurčité hledisko, dnes vystupuje do popředí, což je dáno především rostoucím počtem spuštěných věrnostních programů. Ve vysoce konkurenčním prostředí a záplavě věrnostních programů je jeho zavedení spíše nutností v procesu upevnění tržní pozice, než odlišující konkurenční výhodou.


6. Věrnostní program pro získání konkurenční výhody


Jak bylo popsáno výše, tento přínos je dnes víceméně hypotetický. Spíše lze konstatovat, že absence věrnostního programu je konkurenční deficit.


7. Věrnostní program pro získání preferenčního profilu zákazníka


Věrnostní program je systém, v kterém konkrétního zákazníka odměňujeme za jeho konkrétní nákup. Pokud informaci o každém nákupu zaznamenáme, získáme důležitá data o preferencích a nákupních zvyklostech našeho zákazníka, které můžeme analyzovat a použít k zpřesnění naší budoucí nabídky tomuto konkrétnímu klientovi. V mnoha případech je právě toto hledisko pritoritní při zavádění věrnostního programu.

Reklama:


Věrnostní program hned


www.smartcard.czwww.boncard.czwww.expresdarek.czwww.inovace-plus.cz